^

Omgaan met zorgbehoevende klanten

Het profiel van de huidige dienstenchequegebruiker (klant) is de laatste jaren aan het verschuiven van tweeverdieners naar mensen in een zorgbehoevende situatie. Dit type klant vindt meer en meer zijn weg naar de dienstenchequesector onder meer op advies van mutualiteiten, sociale diensten van ziekenhuizen, behandelende artsen, …

Vandaag de dag krijgt de dienstenchequemedewerker vaker te maken met klanten met slepende ziektes zoals kanker, ouderdomsgerelateerde ziektes zoals dementie en daardoor ook met sterfgevallen binnen de gezinnen waar zij tewerkgesteld worden.

 

Doelgroep

Arbeiders die deeltijds of voltijds tewerkgesteld zijn in door Federgon erkende dienstencheque-ondernemingen.

 

Doelstelling

De opleiding is zodanig opgebouwd dat voor en met de doelgroep diverse doelstellingen kunnen bereikt worden, met name:

  • Het evolueren naar een duurzame tewerkstelling door het beperken van de uitstroom. Dit met name door de doelgroep nog beter te wapenen voor de uitoefening van hun functie van poetshulp, specifiek door hen aan te leren hoe om te gaan met klanten in een zorgbehoevende situatie;
  • Een gepaste manier van communiceren te vinden met zorgbehoevende klanten zodat de dienstenchequemedewerker op een professionele manier zijn werk kan blijven uitoefenen;
  • Het aanleren van een empathisch gedrag aan de dienstenchequemedewerker zonder daarbij hun professionele grenzen te overschrijden;
  • Een houvast reiken aan dienstenchequemedewerkers die angstig of afkerend staan tegenover de groter wordende groep zorgbehoevende klanten zodat die angst of afkeer niet in de weg komt te staan van de mogelijkheid tot een fulltime tewerkstelling;
  • Bewustmaking van gevolgen van ziektes op vlak van veiligheid en hygiëne.

 

Inhoud

  1. De deelnemers krijgen een overzicht van de meest voorkomende ziektes.

Wat zijn de praktische gevolgen van de ziekte? Hoe uit zich dat in het dagdagelijks leven? Wat doet dit met de klant (zowel lichamelijk als geestelijk)?

  1. Gevolgen van zorgbehoevende klanten op de uitvoering van de job door de poetshulp

Praktische gevolgen : herzien werkorganisatie, hygiënisch poetsen, grotere zelfredzaamheid van de poetshulp, prioriteiten leren stellen, hoe schoonmaken met zo min mogelijk hinder voor de klant (geur, lawaai, …), …

Gevolgen op vlak van communicatie & assertiviteit : wanneer wordt een moeilijke situatie té moeilijk om te blijven zwijgen, hoe pakt men een moeilijk gesprek aan met een zorgbehoevende klant, hoe bepaalt men zijn professionele grenzen, …

Gevolgen op vlak van veiligheid : inschatten van het effect van bepaald gedrag bij bijvoorbeeld dementerende klanten en vereenzaamde klanten, relativeren en toch correct inschatten van bepaald gedrag van bijvoorbeeld dementerende en vereenzaamde klanten, …

Emotionele gevolgen : leren praten over de emoties die komen kijken bij verlies van een klant of het van dichtbij meemaken van een aftakelingsproces zodat deze emoties de poetshulp niet beletten om op een professionele manier zijn werk te kunnen blijven doen, …

Deze opleiding is niet bedoeld om de dienstenchequemedewerker aan te leren zorgbehoevende situaties te detecteren noch in te schatten. De informatie over de situatie dient vooraf gekend en besproken te zijn met de poetshulp.

Door deze opleiding zal de poetshulp zich evenwel beter voorbereid voelen om bij zorgbehoevende klanten te werken.

 

Duur

Er wordt 4 uur training voorzien.

Wij raden aan om na enkele maanden een opfrissingsmoment te voorzien

 

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

 

Erkenning

De erkenningsaanvraag is in beraad.

 

Informatieaanvraag Opleiding

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.