^

Subsidies

Er bestaan heel wat subsidie- en ondersteuningsmaatregelen voor opleidingsprojecten : via de sector of de gewesten, voor individuele werknemers of voor groepen, voor kort- of langlopende projecten.

Atmetis is erkend door de belangrijkste subsidie instanties: KMO Portefeuille, Betaald Educatief Verlof (Nederlands voor anderstaligen), FOD Mobiliteit (Code 95), FVB Constructiv (Bouwsector), Departement Werk en Sociale Economie (dienstencheques Vlaanderen), Brussels Economie en Werkgelegenheid (dienstencheques Brussel), Département de l’Emploi et de la formation professionnelle (dienstencheques Wallonië).

Het uitzoeken naar het meest geschikte subsidiekanaal is een wezenlijk onderdeel van onze dienstverlening.

 

                                   Dienstenchequesector

aan-de-slag

Het Opleidingsfonds Dienstencheques kent jaarlijks een opleidingsbudget toe aan elke erkende dienstencheque-onderneming. Een erkende dienstencheque-onderneming kan dat bedrag ontvangen indien ze goedgekeurde opleidingen organiseert voor haar dienstenchequewerknemers en kan op die manier een (gedeeltelijke) terugbetaling van de opleidingskosten bekomen.

vdcVormDC

In het kader van het Protocolakkoord inzake opleiding van de nieuwe dienstenchequewerknemers (COA/PC/2014-32201-155) dat werd afgesloten door de sociale partners op 7 mei 2014, zal het Vormingsfonds voor Dienstencheques middelen vrijmaken voor de minimale verplichte 9u (en maximaal 18u) opleidingen voor nieuwe dienstenchequemedewerkers. De opleidingsverplichting treedt in voege vanaf 1/09/14.

                                   Vlaamse en Federale tewerkstellingsmaatregelen

FOD Werkgelegenheid

Er zijn in België heel wat loonkost verlagende maatregelen die als doel hebben de tewerkstelling te bevorderen. Op deze site vindt u een overzicht van de voordelen en premies waarvoor uw onderneming in aanmerking komt.

 

kmop-logoKmo-portefeuille voor bedrijven

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel ten behoeve van Vlaamse kmo’s en vrije beroepen.

Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen en technologieverkenning.

Meer info

 

esfEuropese steunmaatregelen

ESF staat voor het Europees Sociaal Fonds. Met dit subsidie-instrument willen de Vlaamse overheid en de Europese Unie samen het Vlaamse arbeidsmarktbeleid versterken. Via het ESF stellen Vlaanderen en Europa elk jaarlijks ongeveer 67 miljoen euro ter beschikking.

 

vdabOpleidingscheques voor werknemers

Als werknemer of interimkracht heb je recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid als je in Vlaanderen of het Brussels gewest werkt én de opleiding op eigen initiatief volgt.

Via opleidingscheques betaalt de Vlaamse overheid de helft van de opleiding.