^

Missie & visie

Missie

Atmetis wil de competenties en de kennis van cursisten/werknemers met opleidingen en (persoonlijke) coachingstrajecten versterken en aanscherpen, met als uiteindelijke doel de tewerkstelling van de cursisten/werknemers te bestendigen en hun arbeidsvreugde positief te beïnvloeden.

Opleiding en coaching zijn geen doelen op zich maar belangrijke hulpmiddelen om de jobtevredenheid van onze cursisten en de tevredenheid van de klanten/bedrijven over hun werknemers te optimaliseren. Een werknemer kan nooit teveel opleiding krijgen …

Atmetis streeft naar een win voor al zijn stakeholders en stelt hierbij zijn kwalitatieve dienstverlening aan zijn klanten en medewerkers centraal, zonder de waarden opgenomen in onze beleidsverklaringen en de rendabiliteit uit het oog te verliezen.

Visie

Atmetis ontwikkelt opleidingen voor élke werknemer, ongeacht zijn leeftijd, geslacht, afkomst, achtergrond of opleiding. Wij wensen ook enkel te werken met klanten die op een correcte en respectvolle manier met hun werknemers omgaan.

Het doel van elke opleiding is om de prestaties van het individu, de afdeling en het bedrijf te verbeteren, te versterken of bij te sturen. Aan elke opleiding gaat een gesprek met de betrokkene(n) vooraf zodat de inhoud van de training en het uiteindelijke doel ervan duidelijk is.

Atmetis denkt mee met het bedrijf, houdt een open blik op de volledige organisatie en heeft een ontzorgende functie betreffende alle praktische en organisatorische beslommeringen.

Dat alles doen wij volgens enkele eenvoudige principes :

  • Leren is plezant: theoretische modellen zijn ondergeschikt aan de interactie tussen docent en cursist en cursisten onderling, aan het uitwisselen van ervaringen, aan de realiteit van de werkwereld van de cursist.
  • Leren is betaalbaar: wij rekenen tarieven aan die gebaseerd zijn op werkelijke kosten en normale marges. Niet op eventuele federale, regionale of sectorale subsidies want ook dat geld komt ergens vandaan.
  • Leren is een continu proces: onze opleidingen stoppen niet wanneer de cursist het leslokaal verlaat. Voor al onze trainingen en opleidingen verzorgen wij een opvolging, zodat de aangeleerde materie maximaal geconsolideerd wordt en blijft.
  • Leren is meedenken: een sterke werknemer is iemand die niet vanop zijn eiland werkt maar zijn eigen taken en verantwoordelijkheden ziet in de ruimere bedrijfsstructuur. Tijdens onze opleidingen stimuleren wij de constructieve en positieve medewerking van de cursist.
  • Leren is groeien: het kapitaal van een bedrijf bestaat uit zijn werknemers. Een bedrijf dat investeert in dat kapitaal door middel van coaching en opleiding, ziet dat kapitaal groeien en verankeren.